jak wybrać okna energooszczedne
12/4/2021

Jak wybrać dobre okna energooszczędne?

Estetyczne, trwałe i energooszczędne – takie zdaniem wielu osób powinny być idealne okna. Estetyka to kwestia gustu, zaś trwałość zależy między innymi od materiału wykonania okien. Co jednak wpływa na energooszczędność stolarki i jak wybrać okna, które będą zapobiegać nadmiernej utracie ciepła?

Parametry techniczne okien energooszczędnych

Energooszczędne okna – jak sama nazwa wskazuje – mają wspierać oszczędność energii poprzez minimalizowanie strat ciepła. Im mniej ucieka go z budynku, tym bardziej efektywne jest ogrzewanie, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. O tym, czy okna są energooszczędne, informuje nas przede wszystkim współczynnik przenikania ciepła okna. Od tego parametru, oznaczanego skrótem „Uw”, w znacznym stopniu zależy, czy dane okna zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną i zapobiegają nadmiernym stratom ciepła z pomieszczenia.

Minimalne wymogi, jakie muszą spełniać okna dopuszczone do sprzedaży, zostały określone w unijnych przepisach. Zgodnie z normami, które obowiązują od stycznia 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła całego okna musi być równy lub niższy niż:

  • dla okien zwykłych – 0,9 W/m2K,
  • dla okien połaciowych – 1,1 W/m2K.

Przyjmuje się, że im niższy współczynnik Uw, tym okna cechują się lepszą izolacyjnością termiczną. W przypadku okien energooszczędnych najlepiej, by parametr ten miał wartość kształtującą się na poziomie 0,6-0,8 W/m2K. Należy jednak wiedzieć, że na rynku dostępne są też okna, których współczynnik przenikania ciepła jest jeszcze niższy – są to modele o najwyższej izolacji termicznej. Wśród innych ważnych parametrów, wpływających na energooszczędność okien, wymienia się współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug) oraz współczynnik przenikania ciepła ramy (Uf).

Jak zbudowane jest okno energooszczędne?

Na energooszczędność okien wpływa także ich konstrukcja. Elementy budowy okna, na które należy zwrócić uwagę podczas zakupu, to:

  • profil okienny – im profil okienny jest głębszy, tym cieplejsze jest okno, a cała konstrukcja cechuje się większą stabilnością. W oknach energooszczędnych powinien on być możliwie jak najwęższy, gdyż w takiej sytuacji większą część konstrukcji stanowi szyba, która ma lepsze właściwości termoizolacyjne niż profil;
  • oszklenie i wypełnienie szyby – okna energooszczędne zwykle mają potrójne lub nawet poczwórne oszklenie i wypełnione są gazem szlachetnym, na przykład argonem lub kryptonem;
  • ramka dystansowa – jej zadaniem jest stabilizacja przestrzeni międzyszybowych w oknach zespolonych.

co to jest ciepły montaż

Co to jest ciepły montaż?

Nawet najlepsze, wyjątkowo starannie dobrane okna nie będą właściwie spełniać swojej funkcji, jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane i uszczelnione. W tym przypadku najskuteczniejszą metodą mocowania okien do muru jest montaż w warstwie ocieplenia, znany również jako ciepły montaż. Wszelkie czynności należy tu wykonywać niezwykle precyzyjnie, dlatego najlepiej, by montaż przeprowadzała firma, która dostarcza okna. Co warto dodać, ciepły montaż nie tylko minimalizuje koszty zużycia energii, ale też poprawia mikroklimat we wnętrzu i zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

Certyfikat izolacyjności okien

Wybierając okna energooszczędne, należy także zweryfikować certyfikat potwierdzający izolacyjność cieplną dla całego okna. Co powinno nas szczególnie zainteresować? Po pierwsze, czy dokument został wydany przez renomowaną instytucję badawczą, na przykład Niemiecki Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim. Po drugie, czy informacje zawarte w certyfikacie dotyczą izolacyjności cieplnej dla całego okna, czy tylko dla szyby. I po trzecie, czy okno, które jest nam oferowane, to to samo okno przedstawione na certyfikacie – wyposażone w tę samą szybę, ramkę międzyszybową i profil okienny.

wszystkie wpisy